Случай 8

Пациентът постъпва в клиниката с оплаквания от подвижност на зъбите и липсващи зъби. На прегледа се установяват подвижност на горните зъби и лоши коронки върху чужди импланти. Направено е 3D рентгенография за диагностика и планиране.

След рентгеновите изследвания е взето решение да бъдат екстрахирани наличните горни зъби и в рамките на същия ден да се поставят 4 импланта на горна челюст и 4 импланта на долна челюст като се запазват всички налични долни зъби. Необходимо беше да се проведе пародонтална терапия на наличните зъби и чужди импланти, като впоследствие те да бъдат облечени с коронки. Лечението е планирано да се проведе на два етапа. Всичко това беше съгласувано с пациента и впоследствие одобрено.

  • Ден 1 от първи етап от лечението започна с фотоснимки и почистване на зъбен камък.
  • Ден 2 – Екстракция на наличните горни зъби и последващо поставяне на горните и долните импланти. Снемане на отпечатъци.
  • Ден 3 – Фиксиране на дългосрочно временния горен мост върху имплантите.

След 4 месеца пациентът продължи с втория етап от лечението си като бяха свалени коронките от чуждите импланти и изпилени долните налични зъби за единични коронки. На горна челюст бяха изработени три отделни моста, а на долните налични зъби, единички коронки и блок коронки в задния участък върху имплантите.

Случай 8 - преди лечениеСлучай 8 - след лечение

Харесва ли Ви този случай?

Запишете час за преглед при нас и ние ще Ви помогнем да се сдобиете с мечтаната усмивка :)