Пародонтология

Пародонтология

Парадонтологията е наука касаеща зъбодържащия апарат (венец, кост и влакна, задържащи зъба).

В последното десетилетие бяха направени множество изследвания във връзка с лечението на венечните и костните заболявания, които довеждат до преждевременна загуба на зъбите.

Лекува ли се парадонтозата?

Днес има редица подходи и средства за лечението и отстраняването на този проблем.

Добре ли е почистването на зъбен камък?

Зъбният камък е твърд налеп по зъбните повърхности. Може да бъде под или над нивото на венеца. Веднъж натрупан, зъбният камък вреди на вашите венци, които се възпаляват. Един от признаците на това възпаление е кървенето на венците. Необходимо е зъбите да бъдат винаги чисти, без наличие на натрупан зъбен камък. Това се постига чрез професионално почистване и полиране на зъбите от лекар по дентална медицина.

Колко често трябва да бъде почистен?

Зъбният камък може да бъде надвенечен и подвенечен. Винаги когато има наличие на зъбен камък, той трябва да бъде отсранен. Зъбният камък, недобре поставените обтурации (пломби) и конструкции оказват негативно влияние върху зъбодържащия апарат, като задържат микроорганизми, а техния отпаден продукт са токсините.

Връзката между диабет тип 2 и пародонталното здраве

Има редица изследвания в тази насока, които сочат, че хората с диабет тип 2 страдат от възпаление на зъбодържащия апарат и това довежда до ранна загуба на зъбите. Но от друга страна подобряването на оралното здраве води до подобрения в метаболитните процеси и понижаването на нивата на кръвната захар.

Връзката между сърдечните заболявания и парадонтално здраве

Както при диабета така и при сърдечните заболявания се наблюдават пациенти, страдащи от парадонтални заболявания. Смята се, че хроничната ифекция причинено от микроорганизмите играе лоша роля върху целия ни организъм.

Кървят ми венците, какво трябва да се направи?

Пародонталното заболяване причинява кървене на венците и лош дъх. Оздравителните програми на клиника Дентакрон могат напълно да отстранят съществуващия проблем с венците и лошия дъх.