Случай 13

Млад пациент, с разрушени зъби, липсващи такива, изпитва затруднение при хранене и не на последно място силно влошена естетика. Направен е обстоен преглед, компютърна томография (СВСТ) и интраорално сканиране на двете челюсти.

След анализиране на състоянието, взехме решение заедно с пациента, зъбите, които не подлежат на лечение да бъдат извадени, а тези които подлежат на лечение да се излекуват. Извадените зъби се заместиха с дентални импланти и бяха направени костно-заместителни процедури. Така приключи първия етап от лечението. Във втория етап бяха разкрити имплантите и направихме мекотъканни присадки. След кратък оздравителен период бяха изпилени зъбите, взет е дигитален отпечатък от двете челюсти. Направихме дигитален дизайн, който беше одобрен и от пациента. Изготвиха се циркониеви коронки, инкрустирани с керамика върху естествени зъби и импланти, които в последствие бяха фиксирани.

Подобрение на дъвкателната функция, възстановяване на целостта на съзъбието, силно подобрена естетика.

Случай 13 - преди лечениеСлучай 13 - след лечение

Харесва ли Ви този случай?

Запишете час за преглед при нас и ние ще Ви помогнем да се сдобиете с мечтаната усмивка :)