Случай 17

Пациентът постъпва в клиниката с желание да си промени усмивката, като желанието и беше да се промени формата, цвета и подредбата на зъбите и.

След подробен анализ, заедно с пациента решихме зъбите да бъдат изпилени за да бъдат облечени от циркон-керамични коронки. Бяха необходими две посещения за изпълнението на лечението.

  • Първо посещение – изпиляване и дигитално снемане на отпечатък и изработване на временните коронки.
  • Второ посещение – фиксиране на изработените окончателни коронки.

На края на лечението постигнахме желаните резултати от пациента и успяхме да и върнем страхотната усмивка.

Случай 17 - преди лечениеСлучай 17 - след лечение

Харесва ли Ви този случай?

Запишете час за преглед при нас и ние ще Ви помогнем да се сдобиете с мечтаната усмивка :)