Случай 14

Пациент с липсващи зъби, а наличните с 2-ра и 3-та степен на подвижност, поради генерализиран и в напреднал етап пародонтит. Направени бяха обстоен клиничен преглед и компютърна томография. Рентгенографски се потвърди напредналия пародонтит и се установи голяма костна загуба.

Съвмесно с пацинета преценихме, че най-удачния вариант в неговия случай е да бъдат екстрахирани останалите налични зъби и да се поставят дентални импланти съответно в горна челюст 6, а в долна 4.

  • Ден 1 – Бяха извадени всички долни зъби и веднага след това се поставиха 4 импланта. Снет е отпечатък за изработка на дългосрочно временни коронки.
  • Ден 2 – Временно фиксиране на долната конструкция от 10 зъба върху поставените 4 импланта.
  • Ден 3 – Бяха извадени всички горни зъби и веднага след това се поставиха 6 импланта за горна челюст. Беше снет отпечатък и захапка.
  • Ден 4 – Временно фиксиране на горната конструкция.
  • Ден 5, 6, 7, 8, 9, 10 – Без лечение.
  • Ден 11 – Бяха свалени конците и се фиксираха окончателно горната и долната конструкция върху имплантите. Пациентът не беше приел обезболяващо, защото не е усещал никаква болка след манипулациите.

6 месеца по-късно бяха сменени дългосрочно временните с окончателни конструкции.

Възстановено съзъбие, нормална дъвкателна функция, красива усмивка.

Случай 14 - преди лечениеСлучай 14 - след лечение

Харесва ли Ви този случай?

Запишете час за преглед при нас и ние ще Ви помогнем да се сдобиете с мечтаната усмивка :)