Случай 4

Пациентът постъпи в клиниката ни с болки и затруднено хранене поради подвижност на зъбите. След направения клиничен преглед и копютърен томограф се установи, че наличните зъби не подлежат на лечение, поради трета степен подвижност на зъбите, гноене от венците и костна загуба около корените на зъбите.

Обсъдено е с пациента за цялостно лечение с импланти на двете челюсти. Бяха регистрирни първични отпечатъци и е проведена клинична орална хигиена на съзъбието. Пациентът пътуваше от чужбина и не разполагаше с много време, поради което се работеше едновременно и в двете челюсти. Бяха отстранени всички зъби и почистени всички инфекциозни огнища с последващо имплантиране. Бяха поставени 6 импланта на горна челюст и 4 импланта на долна челюст (All on 6 и All on 4). В рамките на 24 часа бяха подготвени дългосрочно временни зъби, които изглеждаха достатъчно естетични и фиксирани върху имплантите, с тях пациентът остана за 6 месеца. След този период пациентът постъпи за смяна на временните зъби с окончателни циркониеви коронки. В рамките на 5 работни дни бяха изготвени високоестетични мостови конструкции върху имплантите на двете челюсти.

Възвърнахме дъвкателната функция на пациента. Отстранихме болката. Върнахме умивката и самочувствието на пациента.

Случай 4 - преди лечениеСлучай 4 - след лечение

Харесва ли Ви този случай?

Запишете час за преглед при нас и ние ще Ви помогнем да се сдобиете с мечтаната усмивка :)