Случай 3

Пациентът дойде при нас заради лошата естетика на горните предни зъби и болка от задните горни и долни зъби. След клиничния преглед, беше направена компютърна томорафия (CBCT) на горна и долна челюст и интраорално сканиране на зъбите. От анализа се установи, че част от зъбите са с лоша прогноза и не подлежат на лечение. Предните зъби бяха силно изтрити и с големи пломби, част от които бяха умъртвени, имаше стари коронки, отдръпване на венеца с оголване на корените на зъбите.

Първия етап от лечебния план включваше предварителен дизайн на усмивката, което беше обсъдено с пациента. Последва отстраняване на зъбите, които не подлежат на лечение и заместването им с дентални импланти. Във втория етап бяха подотвени зъбите за коронки и фасети, чрез минимално инвазивна техника и бяха снети дигитални отпечатъци от естествените зъби и от имплантите. При изготянето на окончателния дизайн беше повдигната захапката, поради силното изтриване на зъбите, за формата и дължината на зъбите пациентът държеше да възстановим усмивката от младините и, за което ни предостави снимка от преди 15-20години.

Възвърнахме усмивката, която имаше пациентът преди години. Коригирахме загубената височина на захапката. Възстановихме задните зъби. Отстранихме болката от зъбите.

Случай 3 - преди лечениеСлучай 3 - след лечение

Харесва ли Ви този случай?

Запишете час за преглед при нас и ние ще Ви помогнем да се сдобиете с мечтаната усмивка :)