Д-р Ерол Ахмед

Главен лекар

Д-р Ерол Ахмед е роден в гр. Момчилград. Има придобита диплома от Медицински колеж гр. Пловдив по специалност зъботехника. Работил е като зъботехник в гр. Пловдив.

Следвайки детската си мечта той решава да запише стоматология в Медицински Университет – София. Там, след шестгодишно обучение придобива специалността лекар по дентална медицина.

По време на следването си започва работа като дентален асистент в най-голямата дентална клиника в гр. София. След придобитата квалификация като лекар става част от лекарския екип на същата клиника, където придобива голям опит. Следвайки новостите и новите технологии в съвременната стоматология, той постъпва на работа в швейцарската клиника в гр. Варна за да надгражда своя опит и умения.