Ортодонтия2023-10-23T14:35:39+03:00

Ортодонтия

Ортодонтията е наука, касаеща денталната естетична медицина, която изучава функциите на зъбите и има за цел подобряване захапката на челюстите и естетиката на нашата усмивка.

Брекети Деймън Кю (Damon Q)

Клиниката работи с брекети Деймън Кю (Damon Q), които са голяма революция в ортодонтията! За разлика от конвенционалните брекети, Деймън са пасивни, самолигиращи брекети – това е една от най-големите предимства в сравнение с останалите брекети! Те позволяват дъгата да се движи в слота на брекета без да има голямо триене, като силите които се предават на зъбите са много леки, но постоянни. По този начин дискомфорта и болките са минимални за разлика с конвенционалната ортодонтия. Пациентите бързо и лесно свикват с брекетите поради умаления им размер. При Damon Q, ортодонта може да си избере предварително наклона, който иска да предаде на всеки един зъб за да имаме блестящ резултат в края на лечението!

Скъпо ли е лечението с брекети Деймън?2023-10-21T13:28:36+03:00

В клиника Дентакрон ортодонтското лечение с брекети Деймън не възлиза повече като сума в сравнение с конвенционалните брекети. Причина за това е, че не се налага пациентът да посещава клиниката толкова често и не ангажира практиката!

Дали се развалят зъбите след ортодонтско лечение?2023-10-14T08:50:13+03:00

Поддържането на устната хигиена е задължително за да не се появят нови кариеси. Това че имаме фиксирани брекети, допълнително затруднява ефективното отстраняване на плаката. Рисковете за появата на нов кариес с Деймън са по-малки поради това, че не са свързани с ластици към дъгата (телта), а чрез метални капачки, които не задържат плака колкото ластиците и се почистват по-лесно! От друга страна сроковете за лечение са съкратени!

Чел съм, че с брекети Деймън не се налагат екстракции (вадене на зъби) преди ортодонтското лечение, дали е истина?2023-10-14T08:51:08+03:00

При голяма част от пациентите, където бихме ги лекували с предварително вадене на зъби, поставяне на допълнителни апарати за бързо разширяване или екстраорални апарати (апарати, които се монтират извън устата), при Деймън, това не се налага поради постоянните леки сили, които действат!

Колко време би продължило ортодонтското лечение?2023-10-14T08:52:07+03:00

При всеки един пациент сроковете за лечение са различни, но поради това, че силите които придвижват зъбите са леки и постоянни, сроковете за лечение с Деймън са съкратени многократно!