Случай 7

Пациентът постъпва с оплаквания от влошена естетика и липса на функция от много години. На прегледа е установена липса на голям брой от зъбите и подвижност на горните налични и долните резци, също така и обратна захапка, която блокира движенията на долна челюст. Направено е 3D рентгенография за диагностика и планиране.

След рентгеновите изследвания е взето решение да бъдат екстрахирани наличните зъби и в рамките на същия ден да се поставят 6 импланта на горна челюст и 4 импланта на долна челюст, като ще последва директно изработване на дългосрочно временни конструкции които не са тип протеза, а тип мост, фиксиран върху имплантите. По този начин пациентът ще си възстанови естетиката и фукнкцията в рамките на 24 часа. След 4-6 месеца ще бъдат изработени окончателни конструкции от циркониев диоксид. Всичко това е консултирано и одобрено от пациента.

  • Ден 1 – Снет е предварителен отпечатък и е почистен зъбния камък на наличните зъби. Направени са фото снимки и 3D за ориентиране и плануване на лечението.
  • Ден 2 – Екстрахирани са наличните зъби с последващо поставяне на имплантите и снемане на отпечатъците.
  • Ден 3 – Фиксирани са дългосрочно времените конструкции. След 8 месеца от лечението, пациентът пристигна за смяна на временните конструкции с окончателни циркониеви конструкции.
Случай 7 - преди лечениеСлучай 7 - след лечение

Харесва ли Ви този случай?

Запишете час за преглед при нас и ние ще Ви помогнем да се сдобиете с мечтаната усмивка :)