Случай 2

Пациентът дойде при нас понеже не харесваше цвета и формата на зъбите си. След направения клиничен преглед и задълбочен анализ чрез ЗD сканиране се установи, че зъбите не съответстват по форма, дължина, наклон и цвят към лицето на пациента. Имаше множество обтурации, стари конструкции, които са травмирали венеца дълго време.

Лечебния план включва предварителен дизайн на новата усмивка, което е прехвърлено в устата на пациента преди да се препарират зъбите. Това ни позволи да видим цялостното ново състояние на зъбите. Следва изпиляването на зъбите с водена препарация чрез предварително подготвения дизайн. Окончателните коронки са подготвени и проверени за всички детайли. Последва окончателно циментиране и напасване на конструкциите.

Красива усмивка, която пасва идеално към лицето на пациента.

Случай 2 - преди лечениеСлучай 2 - след лечение

Харесва ли Ви този случай?

Запишете час за преглед при нас и ние ще Ви помогнем да се сдобиете с мечтаната усмивка :)