Случай 10

Пациентът постъпва в клиниката с оплаквания от липсващи зъби, подвижност на наличните зъби и от влошена естетика. На прегледа е установено голямата загуба на кост и на венеца около наличните зъби. Направено е 3D за диагностика и на база на цялата информация е изготвен план за лечение с директно поставяне на импланти след екстракцията (вадене) на наличните зъби, All on 4 и All on 6. Пациентът одобри плана за лечение.

  • Ден 1 – Бяха извадени всички долни зъби и веднага след това се поставиха 4 импланта. Снет е отпечатък за изработка на дългосрочно временни коронки.
  • Ден 2 – Временно фиксиране на долната конструкция от 10 зъба върху поставените 4 импланта.
  • Ден 3 – Бяха извадени всички горни зъби и веднага след това се поставиха 6 импланта за горна челюст. Беше снет отпечатък и захапка.
  • Ден 4 – Временно фиксиране на горната конструкция.
  • Ден 5, 6, 7 , 8, 9, 10 – Без лечение.
  • Ден 11 – Бяха свалени конците и се фиксираха окончателно горната и долната конструкция върху имплантите.

Пациентът се радваше на успешното лечение без болка и дискомфорт. Не се наложил да приема обезболяващо. 6 месеца по-късно бяха сменени дългосрочно временните с окончателни конструкции.

Случай 10 - преди лечениеСлучай 10 - след лечение

Харесва ли Ви този случай?

Запишете час за преглед при нас и ние ще Ви помогнем да се сдобиете с мечтаната усмивка :)