Случай 1

Пациентът дойде при нас с притеснения относно усмивката си поради силно оцветени зъби. От направения преглед се установи, че освен оцветяванията по зъбите имаше силно изтриване на много от зъбите, ерозии по зъбния емайл, стари частично отчупени пломби, стари коронки и разстояния между зъбите.

В лечебния план бяха включени всички зъби на горна и долна челюст, за да преобразим цялостната усмивка на пациента. Първоначално беше изготвен дигитален дизайн на новата усмивка, след което обсъден и одобрен от пациента. Бяха свалени старите коронки, отстранихме всички кариозни лезии и стари пломби. Всички зъби бяха препарирани с минимално инвазивна техника и последващо регистриране с дигитален отпечатък. Изготвиха се временни коронки в същия ден. Старателно изготвените коронки чрез CAD-CAM системата бяха проверени и изпробвани лабораторно от зъботехник и клинично от лекаря и пациента. След одобрението на лекаря и пациента циркониевите коронки бяха окончателно завършени. Последва окончателно циментиране в клинични условия и напасване на горните и долните зъби.

Нова усмивка с много по-бели зъби, пълна симетрия, по-добри контакти между зъбите за правилна функция.

Случай 1 - преди лечениеСлучай 1 - след лечение

Харесва ли Ви този случай?

Запишете час за преглед при нас и ние ще Ви помогнем да се сдобиете с мечтаната усмивка :)